Tabung beli kamera #1

Tuesday, May 10, 2011

Tong Sampah Kitarsemula

Tong Sampah Kitarsemula adalah bekas untuk menyimpan sementara waktu barang-barang kitarsemula sebelum dihantar ke pusat kitar semula.

A recycling bin (or recycle bin) is a container used to hold recyclables before they are taken to recycling centers.

No comments:

Post a Comment